VIKOMA oprema za zaštitu voda - proizvodi

Brane

HI SPRINT (High Integrity) brane

Brana od neoprena za brzo postavljanje. 500 metara brane, 2 čoveka postave za 20 minuta. Brana je izrađena od sekcija koje mogu biti različite dužine. Ovo je omogućeno zahvaljujući konstrukciji sa samo jednim mestom za naduvavanje i nepovratnim ventilima na svaka 3 metra komore koji obezbeđuju siguran rad brane čak i kod oštećenja neke od komora. Brana je kontinualno cilindričnog oblika. Optimalni odnos težine i zapremine omogućava brani odlično praćenje talasa.

HD (Heavy duty) brane

Izrađene od neoprena dvostruko veće debljine od standardne što je čini vrlo pogodnom za teške uslove rada. Izuzetno otporna na spoljne uticaje.
Brza montaža omogućena sistemom naduvavanja kao kod sistema HI SPRINT brane.

Sentinel brane

Poliuretanska brana, laka za postavljanje. Mali pritisak potreban za naduvavanje, omogućava veliku fleksibilnost brane.Otporna na velike varijacije temperatura i ostale spoljne uticaje.

Shoreguardian brane

Poliuretanska brana za primenu u plitkim vodama. Pogodna za postavljanje na obali u uslovima plime i oseke.

Hoyle brana

Za permanentno postavljanje na mestima gde je najveći rizik od zagađenja kao što su zalivi, reke i luke. Takođe se mogu koristiti i kao zaštitne brane za skupljanje otpada na vodi. Ovaj tip brana je punjen penom pa se ne moraju naduvavati i uvek su spremne za korišćenje.

Flexi brane

Brane male težine koje se upotrebljavaju na morskim površinama. Zbog male mase u mogućnosti su da prate kretanje talasa i ciklično kretanje čestica u talasima. Materijal je ojačano PVC platno.

Vikoma brane

Skimeri (uređaji za prikupljanje razlivene tečnosti)

Skimer KOMARA 20

Ovaj skimer ima mogućnost izvlačenja nafte u količini od 20 m3/h što ga čini jednim od najefikasnijih skimera ove veličine. Ima malu masu pa je podesan za različite situacije izlivanja nafte. Procenat vode u izdvojenoj nafti je manji od 2% pa je nepotrebna druga separacija.

Industrijski skimer sistemi
Specijalno konstruisani za uklanjanje nafte u industrijskim sistemima.

 

Skimeri (uređaji za prikupljanje razlivene tečnosti)

Sudovi za skladištenje naftnih derivata

Startanks
Rezervoari različitih zapremina za privremeno skladištenje nafte i naftnih derivata. Ram od čeličnih cevi i poliuretansko platno. Kapaciteta od 3 do 100 m3.

 

Sudovi za skladištenje naftnih derivata

Pomoćna oprema

  • Sistem za pranje toplom vodom pod pritiskom
  • Mobilna jedinica za osvetljavanje
  • Portabl sistem cevovoda
Pomoćna oprema

Sorbenti

Predstavljaju ekonomičnu i efikasnu varijantu za uklanjanje zagađivača iz vode ili sa tla onda kada je neisplativo koristiti mehaničku opremu.

Sorpcija iznosi do 25 puta od mase samog sorbenta. Nije potrebna specijalna oprema za postavljanje ili uklanjanje i nisu toksični.

Vikoma sorbenti

© 2022 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART