TC Fluid Control magnetni pokazivači nivoa

Magnetni pokazivači

Plovak sa permanentnim magnetom se kreće slobodno unutar cevi od nerđajućeg čelika.

Sa spoljne strane cevi nalaze se namagnetisana krilca obojena sa jedne strane crvenom a sa druge belom bojom koja magnet okreće prolaskom pored njih. Na taj način je omogućeno jasno očitavanje nivoa u svim radnim uslovima.

Krajevi krilaca su namagnetisani i međusobno se privlače. Na taj način su neosetljivi na spoljne poremećaje. Na ovaj pokazivač se mogu postaviti krajnji prekidači ili davači kontinualnog električnog signala položaja nivoa.

 

Magnetni pokazivači

© 2024 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART