IMI CCI

IMI CCI logoLider u energetskom sektoru
IMI CCI je više od pola veka lider na svetskom tržištu, pružajući vrhunske proizvode i usluge za sektor energetike: nuklearnu industriju, proizvodnju energije i industriju nafte i gasa.
IMI CCI sa višedecenijskim znanjem o dizajnu, proizvodnji, prodaji i eksploataciji obezbeđuje tehnička rešenja za ventile koja performanse sistema dovode do maksimuma čak i u najekstremnijim radnim okruženjima na svetu.

Energetika
Kao kompanija od poverenja, IMI CCI je specijalizovan za najsavremenije tehehnologije za kontrolu protoka i za nuklearni i za konvencionalni energetski sektor. Od bubnja do superkritičnih i ultra-superkritičnih sistema, kombinovanog ciklusa i kombinovanih toplana i elektrana, možete da računate na visokokvalitetna, pouzdana rešenja za kritične primene kao što su kondicioniranje pare, bajpas turbine i sistemi napojne vode.

Industrija nafte i gasa
Bezbedan i efikasan rad postrojenja za naftu i gas suočava se sa stalnim izazovima kako se procesi, zakonodavstvo i materijali razvijaju. IMI CCI blisko sarađuje sa naftnim i gasnim postrojenjima širom sveta kako bismo razvili i proizveli rešenja koja poboljšavaju bezbednost i performanse postrojenja i ispunjavaju današnje rigorozne ekološke standarde.

 

© 2024 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART