KLINGER Italy pokazivači nivoa

KLINGER Italy pokazivači nivoa

KLINGER je vodeći svetski proizvođač pokazivača nivoa. Za primenu u energetskim postrojenjima (fluid, vrela voda ili para) za pritiske do 32 bar upotrebljava se refleksno nivokazno staklo, a za pritiske do 180 bar upotrebljava se transparentno nivokazno staklo sa zaštitom od liskuna.

Maksimalna temperatura je 365°C. Za procesna postrojenja upotrebljava se pokazivač nivoa sa transparentnim staklom za temperature od -196°C do +400°C.

Pokazivači nivoa (nivokazi) se koriste tamo gde je potrebno direktno očitavanje nivoa tečnosti.

Pokazivače nivoa je izumeo i patentirao Ričard Klinger 1888. godine, osnivač Klinger grupe. Prvi put su prikazani na Svetskoj izložbi u Parizu 1901. godine. Originalni Klinger pokazivači nivoa su u upotrebi više od jednog veka!

KLINGER Italy pokazivači nivoa sa staklom

Osnovne prednosti pokazivača nivoa

  • Direktan prikaz nivoa radnog fluida
  • Koriste se kada je radni fluid para, kao i za procese
  • Nema elektronskog signala, nema grešaka
  • Ekonomično rešenje provere nivoa radnog fluida
  • Jednostavno održavanje
  • Veoma dug radni vek

Glavni delovi pokazivača nivoa: telo pokazivača nivoa sa staklom, ventili ili slavine za vezu tela pokazivača nivoa sa posudom. Dodatna oprema: osvetljenje, zaštita od zamrzavanja, dodatno grejanje, liskuni.

Refleksni pokazivači nivoa (para): Različiti indeksi prelamanja tečnosti i gasova (pare)

Transparentni pokazivači nivoa (proces ili para): Direktno očitavanje kroz dva stakla (može se koristiti i pozadinsko osvetljenje)

Bikolorni pokazivači nivoa (para): Različite boje vode (zelena) i pare (crvena). Sa pozadinskim osvetljenjem.

Primena nivokaza za procese

Refleksni: voda, čiste tečnosti i obojeni fluidi

Transparentni: viskozni, zaprljani i neobojeni fluidi, kao i agresivni fluidi (sa zaštitnim staklom)

Primena nivokaza za paru

Refleksni do 32 bar

Transparentni do 120 bar

Bikolorni do 225 bar

 

© 2024 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART