KLINGER Italy pokazivači nivoa

Pokazivači nivoa sa staklom

KLINGER je vodeći svetski proizvođač pokazivača nivoa. Za primenu u energetskim postrojenjima (fluid, vrela voda ili para) za pritiske do 32 bar upotrebljava se refleksno staklo, a za pritiske do 180 bar upotrebljava se transparentno staklo sa zaštitom od liskuna.

Maksimalna temperatura je 365°C. Za procesna postrojenja upotrebljava se pokazivač nivoa sa transparentnim staklom za temperature od -196°C do +400°C.

 

© 2022 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART