Pribor za uzorkavanje nafte

NINACOM nudi od pribora za uzorkovanje nafte i naftnih derivata, sledeće proizvode:

Merne letve

Aluminijumske letve sa mernom skalom služe za kontrolu nivoa goriva u rezervoarima. Izrađuju se u svim dimenzijama.

Merna oprema

Visoko kvalitetna merna oprema za širok spektar upotrebe. Proizvodi koji zadovoljavaju stroge kriterijume industrijskog sektora. Nudimo merne trake svih dimenzija, libele, digitalna visokoprecizna merila, uglomere i laserske merače.

Kantice za uzimanje uzoraka

Mesingane kantice koje se koriste za uzimanje uzoraka goriva iz rezervoara.

Paste

Nudimo Vodopaste i Nivopaste.

Vodopaste su preparati koji se nanose na merne letve. Služe za detektovanje vode u gorivu. Nanešena pasta menja boju u dodiru sa vodom.
Nivopaste se takođe nanose na mernu letvu. Pasta u dodiru sa gorivom menja boju i na taj način daje direktno očitavanje nivoa goriva u rezervoaru.

 

© 2024 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART