KLINGER Italy nivokazna stakla

Kvalitet nivokaznog stakla zavisi uglavnom od hemijskog sastava i mehaničke otpornosti materijala stakla. Konstantni kvalitet stakla postiže se kroz analize stakla i kiselo/alkalne analize. Mehanička izdržljivost je postignuta termičkom obradom.

Pokazivač nivoa tečnosti

Najvažniji pokazivač nivoa tečnosti je nivokazno staklo.

Pokazivač nivoa tečnosti

Klinger nivokazna stakla pogodna su za ugradnju u skoro svaki proizvedeni pokazivač nivoa tečnosti

Mi sami proizvodimo stakla za pokazivače nivoa i koristimo "ekstra tvrdo" bor-silikatno staklo koje se naknadno termički obrađuje. Klinger stakla poseduju veliku mehaničku izdržljivost i izuzetno su otporni na alkalije, kiseline i vrelu vodu (unutar tehničkih karakteristika). Naša laboratorija za testiranje stakla stalno sprovodi testove kvaliteta: čistoće stakla, greške na staklu, tačnost dimenzija itd. što omogućava visoki kvalitet KLINGER stakala. Mi proizvodimo refleksna i transparentna stakla u skladu sa najrazličitijim međunarodnim standardima.

Oblast primene:

 • Rafinerija nafte
 • Petrohemijska industrija
 • Farmaceutska industrija
 • Hemijska proizvodnja
 • Mašinogradnja, pogotovu proizvodnja kotlova i rezervoara
 • Prehrambena industrija i industrija pića
 • Hidro inženjering
 • Industrija papira i celuloze
 • Tekstilna industrija
 • Brodogradnja
 • Nuklearni inženjering
Klinger nivokazna stakla

Refleksna stakla

Strana okrenuta ka medijumu ima izlivene žlebove pod uglom od 90 stepeni. Proces izlivanja uvećava otpornost žlebova stakla na habanje, omotač koji staklo dobija tokom livenja obezbeđuje mu maksimalnu glatkost i čvrstinu, što ga čini izuzetno otpornim na vrelu vodu.

Primena:

Do pritiska od 35 bar zasićene pare, refleksna stakla predstavljaju optimalno rešenje: ona su otporna na koroziju i omogućavaju potpuno jasno očitavanje. Refleksna stakla mogu se koristiti sa svim medijumima izuzev pare pri radnim uslovima do 400 bar ili temperaturama do 400°C.

Refleksna stakla

Transparentna stakla

KLINGER transparentna stakla su takođe proizvedena od "ekstra tvrdog" bor-silikatnog stakla. Površina obe strane stakla se na kraju brusi i polira što obezbeđuje optimalnu providnost stakla.

Primena:
Za paru iznad 35 bar i u medijumima sa visokom pH vrednošću. KLINGER transparentna stakla moraju da budu zaštićena liskunom na strani koja je okrenuta ka medijumu. Transparentna stakla bi uvek trebalo da se izaberu za zagađeni, viskozni ili korozivni medijum. U okviru datih radnih ograničenja mogu se koristiti za sve medijume izuzev pare pod pritiskom do 340 bar ili temperaturama do 400°C.

Pakovanje:
KLINGER nivokazna stakla se pakuju u pojedinačnim kartonskim kutijama. Kao dodatak staklu, svako pakovanje sadrži KLINGER zaptivku i elastičnu zaptivku i čini kompletan proizvod spreman za ugradnju.

Standardi:
Mi proizvodimo stakla prema sledećim standardima: OeNORM M 7345, DIN 7081, JIS B 8211, OMV-Spez H 2009, MIL-G-16356 D, Esso Eng. Spec, S.O.D.Spec. 123, BS 3463.

Kontrola kvaliteta:
KLINGER stakla su predmet stalne kontrole za vreme proizvodnje u cilju garancije tačnih dimenzija, uslova opterećenja, sastava materijala i otpornosti na savijanje.

Tehnički podaci

Materijal:
Bor-silikatna stakla, termički obrađena optički testirana, sa osobinama po DIN i OeNORM.

Otpornost na savijanje:
> 120 N/mm2

Srednji koeficijent linearnog širenja:
20/300< 4,5 * 10-6 * K-1, testirano po DIN 52328

Prelazna temperatura:
tg = 550°C, testirano po DIN 52324

Alkalna otpornost:
alkalije klasa 2, testirano po ISO 675

Hidro otpornost:
Hidrolitičnost klasa 1, testirano ISO 179

Otpornost na kiselinu:
Kiselina klasa 1, testirano po DIN 12116

Komponente kvaliteta

Kvalitet zavisi od njegovog:

 • Hemijskog sastava
  Hemijski sastav kao i koeficijent širenja se stalno proveravaju kroz testiranje stakla.
 • Mehaničke otpornosti
  Optimalna mehanička otpornost nivokaznog stakla je postignuta termičkom obradom u kojoj se - kao i u kaljenju čelika - staklo izlaže visokoj temperaturi i brzo hladi na struji vazduha. Ovaj proces uvećava otpornost na savijanje i otpornost nivokaznog stakla do vrednosti zahtevanim po standardima.Termička obrada može biti proverena pomoću polarizovanog filtera.
 • Tačnost dimenzija
  Mi proveravamo tačnost dimenzija svakog stakla koristeći posebne instrumente

Liskun zaštita

Liskun mora biti postavljen na izuzetno ravnoj površini. Zbog toga samo transparentna stakla mogu biti zaštićena liskunom na strani koja je okrenuta ka medijumu kada se koristi za paru sa pritiskom preko 35 bar ili u medijumu koji uzrokuje brzo habanje stakla. Liskun je prirodna materija i samo visoko kvalitetni liskun omogućava željenu zaštitu pokaznog stakla.

Naši liskuni zadovoljavaju zahteve po ISO 2185: "bojeni prvi kvalitet" do 70 bar i "bojeni A kvalitet" iznad 70 bar. Minimalna propustljivost svetla je 1200lux i garantuje optimalno očitavanje nivoa tečnosti. KLINGER liskuni su pojedinačno pakovani da bi se izbeglo grebanje.

Tehnički detalji

Refleksna stakla A,B,H

Veličina Tip A Težina g/kom Tip B Težina g/kom Tip C Težina g/kom
L B S L B D L B S
0 - - - - 95 34 17 110 - - - -
I 115 30 17 118 115 34 17 132 115 34 22 176
II 140 30 17 146 140 34 17 162 140 34 22 214
III 165 30 17 176 165 34 17 195 165 34 22 254
IV 190 30 17 200 190 34 17 228 190 34 22 294
V 220 30 17 237 220 34 17 264 220 34 22 344
VI 250 30 17 265 250 34 17 301 250 34 22 392
VII 280 30 17 303 280 34 17 338 280 34 22 445
VIII 320 30 17 334 320 34 17 387 320 34 22 503
IX 340 30 17 359 340 34 17 410 340 34 22 536
X - - - - 370 34 17 461 - - - -

Klinger nivokazna stakla
Raspon primene refleksnih stakala
Tip A 1) Tip B 1) Tip H
Bar °C Bar °C Bar °C
Za medijume sa neznatnim napadom korozije na primer nafta, ugljovodonik 400
150
0-10
120
400
430
265
180
0-10
120
400
430
300
200
0-10
120
400
430
Za medijume sa značajnim na primer: zasićena para, HPHW, alkalije 35 243 35 243 2)
42
253

1) Tipovi stakla po OeNORM M7354 ili DIN 7081 2) Za paru sa pritiskom preko 35 bar preporučujemo upotrenu tranasparentnih stakala sa liskunima

Transparentna stakla A,B,H,TA,28

Veličina Tip A Težina g/kom Tip B Težina g/kom Tip H Težina g/kom
L B S L B D L B S
I 115 30 17 122 115 34 17 137 - - - -
II 140 30 17 152 140 34 17 172 140 34 22 218
III 165 30 17 176 165 34 17 204 165 34 22 260
IV 190 30 17 211 190 34 17 238 190 34 22 302
V 220 30 17 250 220 34 17 280 220 34 22 357
VI 250 30 17 280 250 34 17 317 250 34 22 400
VII 280 30 17 314 280 34 17 356 280 34 22 460
VIII 320 30 17 360 320 34 17 407 320 34 22 530
IX 340 30 17 387 340 34 17 430 340 34 22 562
X - - - - 370 34 17 480 - - - -

Veličina Tip TA 28 Težina g/kom
L B S
I 113 27,6 16,8 114
II - - - -
III 163 27,6 16,8 168
IV 188 27,6 16,8 194
V 218 27,6 16,8 226
VI 248 27,6 16,8 258
VII 278 27,6 16,8 290
VIII 318 27,6 16,8 334
IX 338 27,6 16,8 356
X - - - -

Klinger nivokazna stakla
Raspon primene refleksnih stakala
Tip A 1) Tip B 1) Tip H Tip TA 28 4)
Bar °C Bar °C Bar °C Bar °C
Za medijume sa neznatnim napadom korozije na primer nafta, ugljovodonik 240
160
0-10
120
400
430
290
200
0-10

120
400
430

340
230
0-10
120
400
430
-
-
-
-
-
-
Za medijume sa značajnim na primer: zasićena para, HPHW, alkalije 2)
35
70
243
300
2)
35
85
243
300
2)
42
85
253
300
3)
120
180
324
356

1) Tipovi stakla po OeNORM M7354 ili DIN 7081
2) Za paru sa pritiskom preko 35 bar preporučujemo upotrenu tranasparentnih stakala sa liskunima
3) Za paru sa pritiskom preko 120 bar mogu biti upotrebljena samo TA 28 stakla veličine I
4) TA stakla mogu da se koriste isključivo sa liskunom

Zaptivka, elastična zaptivka proizvedena od bezazbestnog materijala

Veličina Tip A Tip B/H Zaptivka i zaštitna zaptivka 1)
TA 28
L L1 B B1 L L1 B B1 L L1 B B1
0 95 70 30 15 95 70 34 15 - - - -
I 115 90 30 15 115 90 34 15 133 97 47 19
II 140 115 30 15 140 115 34 15 - - - -
III 165 140 30 15 165 140 34 15 183 147 47 19
IV 190 165 30 15 190 165 34 15 208 172 47 19
V 220 195 30 15 220 195 34 15 238 202 47 19
VI 250 225 30 15 250 225 34 15 268 232 47 19
VII 280 255 30 15 280 255 34 15 298 262 47 19
VIII 320 295 30 15 320 295 34 15 338 302 47 19
IX 340 315 30 15 340 315 34 15 358 322 47 19

Veličina Elastična zaptivka 2)
TA 28
L L1 B B1
0 - - - -
I 112 97 27 17
II - - - -
III 162 147 27 17
IV 187 172 27 17
V 217 202 27 17
VI 247 232 27 17
VII 277 262 27 17
VIII 317 302 27 17
IX 337 322 27 17

Zaptivke i elastične zaptivke s=1,5mm
1) Zaštitne zaptivke s=0,5mm
2) Elastične zaptivke s=0,5mm

Liskuni

Veličina Tip A Tip B/H Tip TA 28
L2 B2 L2 B2 L2 B2
0 95 30 95 34 - -
I 115 30 115 34 133 471)
II 140 30 140 34 - -
III 165 30 165 34 183 472)
IV 190 30 190 34 208 472)
V 220 30 220 34 238 472)
VI 250 30 250 34 268 472)
VII 280 30 280 34 298 472)
VIII 320 30 320 34 338 472)
IX 340 30 340 34 358 472)
s=0,15-0,20 s=0,15-0,20 1)s=0,60
2)s=0,30-0,40

 

https://www.ninacom.rs/klinger-stakla-rts-tehnicki.htm

Kružna stakla

Klinger pakovanje:
Stakla su pakovana u pojedinačne kartonske kutije. Kao dodatak staklu, svako pakovanje sadrži KLINGER zaptivku i elastičnu zaptivku i čini komplet spreman za ugradnju. Praktično za rukovanje, otporno na udar.

Standardi
Mi proizvodimo refleksna i transparentna stakla prema sledećim standardima OeNORM M 7353, DIN 7080, BS 3463, JIS 8211. Na zahtev isporučujemo kružna stakla u željenim dimenzijama.

Oblasti primene:

 • Posmatranje procesa u industrijskim pećima, sušarana, filterima, bojenje, ceđenje i mixerima
 • Posmatranje posuda kao što su rezervoari, kotlovi, silosi
 • Nadgledanje transporta materijala na pr: u čvrstom stanju ili tečnosti, kao što su kondenzati ili tečnosti za hlađenje
 • Indikacije nivoa tečnosti na pr: nivo ulja u menjačima ili srednji nivo u natapanju ili fabrikama za livenje, transformeri visokog kapaciteta, fabrike za pranje..

Tehnički podaci

Materijal:
Bor-silikatna stakla, termički obrađena optički testirana, sa osobinama po DIN i OeNORM.

Otpornost na savijanje:
> 160 N/mm2

Srednji koeficijent linearnog širenja:
20/399 < 4,3 * 10-6 * K-1, testirano po DIN 52328

Prelazna temperatura:
tg = 550°C, testirano po DIN 52324

Alkalna otpornost:
alkalije klasa 1, testirano po ISO 675

Hidro otpornost:
Hidrolitičnost klasa 1, testirano ISO 179

Otpornost na kiselinu:
Kiselina klasa 1, testirano po DIN 12116

Llveno u kalupu - brušeno - polirano

Termički obrađeno:
Pogdno za temperature od -273°C do +300°C veličina 31,75/12,7 do 356°C

Kružna stakla - Klinger pakovanje

 

© 2024 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART