KLINGER Italy

KLINGER Fluid Control logoPokazivači nivoa sa staklom
KLINGER je vodeći svetski proizvođač pokazivača nivoa. Za primenu u energetskim postrojenjima (fluid, vrela voda ili para) za pritiske do 32 bar upotrebljava se refleksno staklo, a za pritiske do 180 bar upotrebljava se transparentno staklo sa zaštitom od liskuna. Maksimalna temperatura je 365°C. Za procesna postrojenja upotrebljava se pokazivač nivoa sa transparentnim staklom za temperature od -196°C do +400°C.

Nivokazna stakla
Kvalitet nivokaznog stakla zavisi uglavnom od hemijskog sastava i mehaničke otpornosti materijala stakla. Konstantni kvalitet stakla postiže se kroz analize stakla i kiselo/alkalne analize. Mehanička izdržljivost je postignuta termičkom obradom.

Proizvodni program

© 2024 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART