KLINGER Fluid Control loptasti ventili

Izrađeni po sopstvenim patentima od najkvalitetnijih materijala KLINGER loptasti ventili predstavljaju sigurnu i dugotrajnu komponentu u Vašem sistemu. Sigurnost u radu, bez održavanja, jednostavna reparacija bez specijalnih alata i mašinske obrade, specijalna konstrukcija zaptivanja su osobine koje ove ventile čine pravim izborom u skoro svim poljima primene.

Izrađuju se za nazivni pritisak do 100 bar i nazivnog otvora od 15mm do 800mm.

Trodelni loptasti ventil KHA

Novi sistem trodelnog ventila omogućava servisiranje, a da se ventil ne skida iz instalacije. Veliki izbor materijala i modularni sistem izrade omogućavaju da se dobije ventil za praktično sve uslove primene (temperatura od -190°C do +425°C i pritisak do 100 bar) i za sve radne fluide. Novi sistem prednapregnute zaptivke omogućava sigurno zaptivanje čak i u vakumu. Preko sto godina iskustva u proizvodnji zaptivnih materijala garantuje vrhunski kvalitet zaptivnih elemenata.

KLINGER je jedini proizvođač koji nudi ventile i zaptivne elemente iz sopstvene proizvodnje. Aktiviranje može biti ručno ili pomoću aktuatora. Modularna konstrukcija omogućava lako servisiranje ventila bez specijalnih alata i mašinske obrade.

Trodelni loptasti ventil KHA

Dvodelni loptasti ventil KHE

Najnoviji proizvod firme KLINGER. Kombinovani sistem zaptivanja sa klasičnom i prednapregnutom zaptivkom. Modularna konstrukcija. Nije potrebno održavanje. Servisiranje bez specijalnih alata i mašinske obrade.

Dvodelni loptasti ventil KHE

Dvodelni loptasti ventil KHI

Dvodelni ventil koji se izrađuje do nazivnog otvora od 800mm. Konstrukcija sa dva nezavisna sistema prednapregnute zaptivke obezbeđuje sigurno zaptivanje u oba pravca. Uležištena kugla obezbeđuje duži radni vek zaptivke i manji momenat za aktiviranje. Nije potrebno održavanje u radu. Za ugradnju u kanale i šahtove može biti isporučen sa produženom osovinom za aktiviranje. Poseduje sertifikat EN488.

Dvodelni loptasti ventil KHI

Jednodelni loptasti ventil MONOBALL

Jednodelni ventil čelične zavarene konstrukcuje. Posebno pogodan za upotrebu u sistemima daljinskog grejanja, vodo snabdevanja i rashladnim sistemima. Konstruisan tako da podnese sva naprezanja u cevovodima nastala zbog promene temperature i pritiska. Mogućnost isporuke predizolovanog ventila sa produženom osovinom za aktiviranje, pogodnog za podzemnu ugradnju ili ugradnju u šahtove. Poseduje sertifikat EN 488.

Jednodelni loptasti ventil MONOBALL

Jednodelni loptasti ventil KHO Monolith

Najnovija konstrukcija firme KLINGER. Posebno razvijen za sisteme daljinskog grejanja. Liveno kućište od čelličnog liva i specijalna konstrukcija sa samo jednim zavarenim mestom na telu ventila, obezbeđuju mu dugotrajan siguran rad i veliku otpornost na spoljašnje sile i koroziju. Zaptivka sa oprugom obezbeđuje sigurno zaptivanje i pored trošenja zaptivke.

Jednodelni loptasti ventil KHO Monolith

© 2024 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART