KLINGER Dichtungstechnik

KLINGER Dichtungstechnik logoSvetski najpoznatiji proizvođač statičkih zaptivki Kompanija je osnovana 1893. godine kada je Ričard Klinger izumeo zaptivnu ploču (tablu) i nazvao je KLINGERIT. Od tada do današnjeg dana, stalnim usavršavanjem, Klinger Dichtungstechnik je postao broj 1 u proizvodnji pločastih zaptivnih materijala. Zbog sve strožijih zahteva za očuvanje čovekove okoline, došlo je do razvoja bezazbestnog KLINGERITA koji je danas u upotrebi.

Ploče se izrađuju u sledećim standardnim dimenzijama:

  • 1000 x 1500 mm
  • 2000 x 1500 mm

i debljinama od: 0.5, 1, 1.5, 2 i 3 mm.

Ostale debljine i dimenzije ploča mogu se posebno poručiti. Tolerancije: debljina ±10%, dužina ±50mm, širina ±50mm. Površine zaptivnih materijala su presvučene slojem sa malo adhezijom. Po zahtevu može se uraditi grafitna presvlaka na jednoj ili obe strane.

Proizvodni program

Proizvodi

  • KLINGERSIL®
  • KLINGER® top-sil
  • KLINGER® top-graph
  • KLINGER® top-chem
  • KLINGER® soft-chem

 

© 2024 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART