KLINGER Dichtungstechnik bezazbestni klingerit

Svetski najpoznatiji proizvođač statičkih zaptivki. Kompanija je osnovana 1893. godine kada je Ričard Klinger izumeo zaptivnu ploču (tablu) i nazvao je KLINGERIT. Od tada do današnjeg dana, stalnim usavršavanjem, Klinger Dichtungstechnik je postao broj 1 u proizvodnji pločastih zaptivnih materijala. Zbog sve strožijih zahteva za očuvanje čovekove okoline, došlo je do razvoja bezazbestnog KLINGERITA koji je danas u upotrebi.

Ploče se izrađuju u sledećim standardnim dimenzijama:

  • 1000 x 1500 mm
  • 2000 x 1500 mm

i debljinama od: 0.5, 1, 1.5, 2 i 3 mm.

Ostale debljine i dimenzije ploča mogu se posebno poručiti. Tolerancije: debljina ±10%, dužina ±50mm, širina ±50mm. Površine zaptivnih materijala su presvučene slojem sa malo adhezijom. Po zahtevu može se uraditi grafitna presvlaka na jednoj ili obe strane.

KLINGER Dichtungstechnik proizvodi

KLINGERSIL®

Karakteristike i osnovna primena
Postoji veliki broj predstavnika ove grupe KLINGER zaptivnih ploča. Pri izboru odgovarajućeg tipa, moraju se uzeti u obzir radni pritisak, temperatura i fluid. Svaki od predstavnika je specifičan i odgovara određenom dijapazonu temperatura, pritisaka (opterećenja) ili vrsti fluida. Sve tipove odlikuje visoka zaptivenost u radu i kratko vreme relaksacije.

Materijali:
Različite kombinacije sintetičkih, staklenih vlakana i elastomera.

KLINGERSIL®

KLINGER®top-sil-ML1 Multilayer

Karakteristike i osnovna primena
Jedinstveni koncept višeslojnog materijala – prekretnica za zaptivke ojačane vlaknima. U spoljašnjem sloju je nitritna guma obogaćena vodonikom (HNBR) u kombinaciji sa sintetičkim vlaknima. Unutrašnji sloj je obična nitritna guma (NBR) sa sintetičkim vlaknima.
Ovaj materijal predstavlja pravu zamenu za azbestni klingerit jer obezbeđuje dobro zaptivanje na povišenim temperaturama i do preko 300 stepeni C. Na visokim temperaturama spoljašnji sloj (HNBR) omogućava veću fleksibilnost uz zadržavanje čvrstoće konstrukcije (NBR) u unutrašnjem sloju.
Pogodan za korišćenje sa uljima, vodom, parom, gasovima, gorivima, alkoholima, slanim rastvorima, umerenim organskim i neorganskim kiselinama, ugljovodonicima, mazivima, industrija hrane... Izvanredne performanse u mnogim primenama

Materijal
HNBR matrica u spoljašnjem sloju: duži radni vek, visoka termička stabilnost, otpornost na oksidaciju i starenje.
NBR matrica u unutrašnjem sloju: Visoka gustina mreže, mali intenzitet puzanja pod dejstvom opterećenja, visoka čvrstoća.

KLINGER®top-sil-ML1 Multilayer

KLINGER®top-graph

Karakteristike i osnovna primena
Fleksibilan grafitni zaptivni materijal sa visokim stepenom stabilnosti nudi pouzdanost u korišćenju. Zahvaljujući njegovoj velikoj nosivosti i niskoj krutosti, KLINGERtop-graph-2000 je idealan za korišćenje sa parom i drugim sofisticiranim primenama. Materijal impresionira sa svojom kombinacijom velike nosivosti i minimalne krutosti na temperaturama čak do 300°C. Ove osobine nude zaptivki visoku otpornost na oštećenje tokom rada, sprečavaju gubitak opterećenja vijaka i sprečavaju formiranje naprslina na visokim temperaturama. Materijal je pogodan za korišćenje sa parom do 300°C. U mnogo drugih područja primene, moguće su i temperature od preko 500°C. KLINGERtop-graph-2000 kombinuje prednosti zaptivki ojačanih vlaknima sa ključnim prednostima fleksibilnog grafita.

Materijal
Zaptivni materijal je baziran na grafitu i sintetičkim vlaknima. Proizveden korišćenjem revolucionarnog procesa koji obezbeđuje grafitne zaptivke sa totalno novim, ranije nedostižnim osobinama.

KLINGER®top-graph

KLINGER®top-chem

Karakteristike i osnovna primena
Univerzalna heavy-duty zaptivka za ekstremno širok opseg primena u hemijskoj i petrohemijskoj industriji ali i u brodogradnji za primenu na hemijskim tankerima. U skladu sa svojom jedinstvenom visokom nosivošću, u stanju je da izdrži visoke temperature i pritiske a predstavlja "samo" teflonsku zaptivku sa vatrootpornim sertifikatom. Ona predstavlja takođe prvi izbor u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, za parnu primenu, u cevima sa kiseonikom i svuda gde su specijalni zahtevi prema TA Luft (Nemačka regulativa za čist vazduh). KLINGERtop-chem-2000 ima odličnu hemijsku orpornost u jakim kiselim i alkalnim primenama i nudi izuzetne performanse u aplikacijama sa visokim mehaničkim zahtevima na visokim temperaturama.

Materijal
Teflonska baza

KLINGER®top-chem

KLINGER®soft-chem

Karakteristike i osnovna primena
Odlična otpornost na koroziju zajedno sa superiornom otpornošću na puzanje čine ovu zaptivku visoko kvalitetnom za širok spektar primene. Najbolji izbor za široku primenu (ekonomična) za temperature do 260°C i pritiske do 200 bar.
Visoka zaptivenost, odlična hemijska otpornost, otpornost na koroziju, otpornost na paru i kondenzat, odlična kompenzacija nepravilnosti na zaptivnoj površini i superiorna otpornost na puzanje.

Materijal
Ekspandiran teflon (PTFE)

KLINGER®soft-chem

© 2024 | Ninacom

Izrada sajtova O3ART